0379891288
+0379 89 12 88

Nội thất nhà gỗ cổ truyền là cách bố trí không gian bên trong ngôi nhà. Nội thất sẽ giúp cho căn nhà trở nên đầy đủ và hợp phong cách cổ xưa. Điều này sẽ khiến mọi người tìm lại cảm giác thân thuộc xưa khi bước vào ngôi nhà gỗ cổ truyền. Đối với nhà gỗ cổ truyền Bắc Bộ một số nội thất cơ bản sẽ thường bao gồm: án gian, trường kỷ, hoành phi câu đối, ...

error: Content is protected !!