0379891288
+0379 89 12 88
z2601244674455 93b1f4c02decab35a3a4bb8f69fb8c9d

Nghệ nhân Nguyễn Hữu Lân

Nghệ nhân gỗ

Năm sinh: 1964
Kinh nghiệm: 40 năm
Chuyên môn: Dựng nhà gỗ

Giới thiệu

Nghệ nhân Nguyễn Hữu Lân có kinh nghiệm 40 năm trong nghề. Đã triển khai rất nhiều dự án nhà gỗ cổ truyền, từ đường, phục dựng chùa,…

z2604687126894 c386bbfeb22ed6ff5cfbbc7e68741da8

Kinh nghiệm

Điêu khắc gỗ
Chọn gỗ
Quản lý nhân công

Kỹ năng

Điêu khắc 90%
Thi công 90%
Xử lý gỗ 90%
Quản lý 80%
Đăng ký
Để nhận ưu đãi

Để nhận ưu đãi

error: Content is protected !!