0379891288
+0379 89 12 88
z2828105529383 8f7347c3ddb7d62b6d68bcb5e8453667

Thầy Lưu Ngọc Đức

Nghiên Cứu Thực Hành Tín Ngưỡng Tâm Linh

Kinh nghiệm: 50 năm
Chuyên môn: Nghiên Cứu Thực Hành Tín Ngưỡng Tâm Linh
Nghệ nhân – Đồng Thầy Lưu Ngọc Đức- chủ nhiệm CLB Văn hóa thờ Mẫu và hát văn Hà Nội – Thủ nhang Đền Lảnh Giang Vọng Từ – cố vấn văn hoá của Nam Viên Zen Art 

 

Giới thiệu

Nghệ nhân – Đồng Thầy Lưu Ngọc Đức- chủ nhiệm CLB Văn hóa thờ Mẫu và hát văn Hà Nội – Thủ nhang Đền Lảnh Giang Vọng Từ – cố vấn văn hoá của Nam Viên Zen Art

Đăng ký
Để nhận ưu đãi

Để nhận ưu đãi

error: Content is protected !!